המחירים לחודש בדולרים לפי $ = 3.7₪ | אודות | icq 647086


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . .WWW   


Heb Rus Eng

 
לקוחות שלנו:

www.porat-pc.co.il
www.shatle.net
www.compros.info
www.loko.co.il
porat.host-il.info
www.voinisveta.info
www.isramap.info
www.sarousi.co.il
www.host-il.info
bl-pearl.com.ua
taras.compros.info
www.millionlinks.net
www.b-a-s-s.co.il


monitored by SitePinger.net Internet Map
  
  
שטח דיסק : 5 MB. 
תעבורה : 100 Mb 
כולל : php4, perl, cgi 
מסד נתונים : MySQL 4 
כמות בסיסי נתונים : 1 יחידות 
כמות חשבונות דוא"ל : 1 חשבונות 
כמות דומיין משנה : ללא הגבלה 
לוח בקרה : v10.8 עברית 

פרטים נוספים...

  
  
שטח דיסק : 100 MB. 
תעבורה : 1.5 Gb 
כולל : php4, perl, cgi 
מסד נתונים : MySQL 4 
כמות בסיסי נתונים : 5 יחידות 
כמות חשבונות דוא"ל : 5 חשבונות 
כמות דומיין משנה : ללא הגבלה 
לוח בקרה : v10.8 עברית 

פרטים נוספים...

  
  
שטח דיסק : 1000 MB. 
תעבורה : 10 Gb 
כולל : php4, perl, cgi 
מסד נתונים : MySQL 4 
כמות בסיסי נתונים : 50 יחידות 
כמות חשבונות דוא"ל : 100 חשבונות 
כמות דומיין משנה : ללא הגבלה 
לוח בקרה : v10.8 עברית 

פרטים נוספים...

© ComPros Team.®   .  .                                         תעריף | דומיינים | הזמנה | עזרה | דילרים | אודות